Persoonlijke Ontwikkeling

Na een verre reis en nog altijd onderweg… ben ik hier nu.

Mijn ontwikkeling ‘van de materie naar de mens’ is gegaan met vallen en opstaan.

Door te leren omgaan met teleurstellingen, niet luisteren naar mijn lichaam, niet doen wat goed was voor mij, heb ik jarenlang veel stress en lichamelijke klachten ervaren. Door hier bewust van te worden, herkennen, erkennen, doorvoelen, expressie geven, helen en loslaten heb ik ervaren wat persoonlijke ontwikkeling eigenlijk is en wat het je kan brengen.

De veerkracht, wilskracht en doorzettingsvermogen in de mens en de oneindige mogelijkheden hebben mij verwonderd en doen besluiten andere mensen hiermee te gaan helpen.

Ik wil een positieve bijdrage leveren aan het welZijn van anderen

Mijn kracht is het inleven in andere mensen, het aanvoelen en willen verbinden van mensen en organisaties aan elkaar en aan het gezamenlijk doel. Met aandacht voor het grote geheel, zien wat er altijd al was. Vanuit dat BewustZijn, wil ik vernieuwen en hele mooie nieuwe dingen creëeren!

Ik breng licht, liefde en warmte… éénheid, verlichting en heelheid.

Je bent op aarde om op zielsniveau te leren en te ontwikkelen en dat doen we als mens van oorsprong op een vreedzame en liefdevolle manier vanuit en met ons hart. Ik draag in onvoorwaardelijke liefdevolle verbinding het licht.
Het Licht Is Aan!
Homepage ›